• wegname van huidtumoren
  • wegname van storende plekjes
  • wegname van cysten en vetbollen
  • nagelchirurgie

Een ingreep kan enkel gepland worden na een consultatie bij een van de artsen. Dan wordt er met u besproken of een ingreep wenselijk is, hoe de ingreep zal verlopen, en kan bepaald worden hoeveel tijd ervoor moet worden voorzien. De wegnames gebeuren onder lokale verdoving in de praktijk. Meestal kunt u onmiddellijk na de ingreep de praktijk weer verlaten.
Afhankelijk van de lokalisatie en het type ingreep zien we u na enkele dagen terug voor een verbandwissel en wondcontrole.